FSF-Trondheim

FORSVARETS SENIORFORBUND

Interesseorganisasjon for seniorer med relasjon til det norske forsvaret; Forsvarsdepartementet og de fire underliggende etater

AKTUELT

Trygdeoppgjøret i land. Pensjonistene får ikke kompensert for prisveksten

Grunnbeløpet fra 1. mai 2015;    90 068 kr, en økning på 1,92%.

Alderspensjon under utbetaling øker med 1,16% (øker med 1,92% og deretter fratrukket 0,75%) Oversikt over reguleringsfaktorer og satser fra 1. mai 2015   .......   se vedlegg 1.

For første gang deltok Forsvarets seniorforbund i trygdedrøftinger med regjeringen. Årste trygdedrøftinger ble gjennomført 19. og 20. mai. Resultatet skal endelig fastsettes av Kongen i statsråd. Utfordringen som en stod ovenfor var at med det foreliggende tallgrunnlaget var det en reell frykt for at regulering av de løpende alderspensjoner ikke ville få kompensert for prisstigningen i 2015.

Trygdedrøftingene gjennomføres i Arbeids- og sosialdepartementet. Regulering av grunnbeløpet og pensjoner under utbetaling følger en reguleringsmodell, vedtatt av Stortinget og nedfelt i lov. Drøftingene blir derfor begrenset til å skape en felles forståelse for tallmaterialet som skal legges inn i modellen.

Les mer om "Trygdeoppgjøret i land. Pensjonistene får ikke kompensert for prisveksten"Velkommen til FSF-Trondheim

Vi er en lokalavdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak
Aktivitetskalender
11
FSF-Trondheim